Wettelijke bepalingen

Op deze pagina vind je meer informatie over onze aansluitingsvoorwaarden, contractuele verbintenissen, statuten en andere wettelijke bepalingen.

Statuten

Een overzicht van onze statuten kan je in PDF raadplegen door hier te klikken.

Standaardovereenkomsten

Een auteur kan zich aansluiten bij ALMO via ons aansluitingsformulier. Dat kan je raadplegen in PDF door hier te klikken. Behalve via het ALMO aansluitingsformulier kan een auteur eveneens aansluiten via Sabam, waaraan ALMO het inningsmandaat heeft toevertrouwd.

Een auteur die bij Sabam aansluit dient de voorwaarden van deze Collectieve Beheervennootschap na te leven. 

ALMO gebruikt het Sabam aangifteformulier om de werken te registreren van auteurs die aangesloten zijn bij Sabam. Dit aangifteformulier vermeldt alle noodzakelijke gegevens alsook de sleutel van rechtenverdeling en commissies.

Verdere informatie hierover kan op de website van Sabam worden geraadpleegd. 

ALMO Lidmaatschapsvoorwaarden

Alle voorwaarden zijn terug te vinden in  het ALMO aansluitingsformulier.

Beheer van de activiteiten

De Heer Paul Larivière is de enige persoon die als Statutair Zaakvoerder de activiteiten van ALMO beheert. Er is geen raad van bestuur.

Verdelingsbeleid uitkeringen rechthebbenden

Het algemeen beleid van ALMO m.b.t. de verdeling van de aan de rechthebbenden verschuldigde bedragen bestaat in het principe van de KWARTAALAFREKENING. Deze vermeldt alle noodzakelijke en gedetailleerde gegevens die voor de rechthebbenden belangrijk zijn. (Werk, plaats(en) datum(s), aantal op- of uitvoeringen, ontvangen bedrag(en), af te rekenen auteursrecht(en), ALMO commissie)

Beheerskosten

De Beheerskosten zijn voornamelijk beperkte dossier- en behandelingskosten en de reële port-onkosten die aan de klant(en) worden doorgerekend. Aangezien het ALMO lidmaatschap gratis is en er geen stock van brochures bestaat, zijn er verder geen beheerskosten.

Algemeen beleid inzake inhoudingen voor andere doeleinden dan deze met betrekking tot beheerskosten is niet van toepassing op de activiteiten van ALMO.

Vertegenwoordigingsmandaten

ALMO heeft een vertegenwoordigingsmandaat afgesloten met Sabam dat jaarlijks stilzwijgend hernieuwd wordt.

Verder heeft ALMO vertegenwoordigingsmandaten met: 

Music Theatre International (Europe), London 

Schott Music International, Mainz 

Universal Edition AG, Wien

Met andere uitgevers en agenten werkt ALMO op een case by case basis.

Niet-verdeelbare bedragen

Uiteindelijk niet-verdeelbare bedragen (d.w.z. nadat alle pogingen zijn ondernomen om de rechthebbende(n) te lokaliseren of contacteren) worden op een wachtrekening geplaatst en na de wettelijke termijn verdeeld pro rata onder de rechthebbenden die tot die bepaalde categorie van rechthebbenden behoren.

Klachtenbeleid

In geval van klachten worden deze behandeld door het personeel van de betreffende dienst. In geval er geen genoegdoening is zal de zaakvoerder de verdere afhandeling op zich nemen. Klachten bij ALMO zijn zeer uitzonderlijk en hebben dan ook zo goed als steeds betrekking op muziekmaterialen die in slechte staat verkeren of het al dan niet ontvangen van een postpakket. ALMO slaagt er steeds in om zeldzame klachten tot ieders voldoening op te lossen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x