Over ons

Auteursbureau ALMO werd in 1922 oorspronkelijk opgericht als verhuurbedrijf van toneelkostuums. In de jaren en decennia die daarop volgden, ontpopte ALMO zich als agentschap voor de vertegenwoordiging van auteursrechten. Vandaag zijn wij dé schakel tussen producenten en rechthebbenden van toneel en muziekdramatische werken. We streven ernaar de belangen te behartigen van beide partijen en stellen alles in het werk om een rendabele overeenkomst en duurzame samenwerking op poten te zetten.

Auteursbureau ALMO helpt producenten om auteursrechtelijk in orde te zijn

Wil je een toneelstuk spelen? Wij regelen voor jou de Nederlandstalige opvoeringsrechten voor alle belangrijke buitenlandse toneelauteurs en vertegenwoordigen een 600-tal Nederlandstalige auteurs in ons repertoire. Van de meeste buitenlandse toneelstukken beschikken we over hedendaagse vertalingen. Bovendien levert ALMO voor elke opvoering de scripts in de vorm van een papieren brochure.

ALMO vertegenwoordigt eveneens alle gerenomeerde internationale muziekuitgevers voor musical, opera, operette en ballet, en beschikt over een uitgebreide bibliotheek aan muziekmaterialen die verhuurd worden in het kader van producties in België en Nederland. Onze promotie gebeurt actief en passief. Zo reiken we spontaan (muziek)dramatische werken aan waarvan wij denken dat ze bij het profiel van een bepaalde producent passen, of we zetten toneelstukken in de spotlights via onze nieuwsbrief.

ALMO werd tot en met 31/12/2017 door het Ministerie van Economie beschouwd als een Collectieve Beheervennootschap die aldus gemandateerd is auteursrechten te innen en te verdelen, en was tevens stichtend lid van Arthena (Belangengroep Voor Het Auteursrecht en de Naburige Rechten). Sinds 1 januari 2018 ontplooit Auteursbureau ALMO bvba haar activiteiten onder het statuut van Onafhankelijke Beheerentiteit, en dit ten gevolge een Europese Richtlijn van 2014 die ondertussen werd omgezet naar Belgisch Recht. Door deze statuutswijziging heeft ALMO geen ministeriële vergunning meer nodig om haar activiteiten te kunnen uitoefenen. Meer informatie over de verschillende rechteninnende organisaties vind je op de website  van de controledienst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x