Auteursrechten

De wereld van het auteursrecht is een ingewikkeld domein met een kluwen van veel regeltjes en nog meer uitzonderingen. Je bent verplicht om auteursrechten te betalen voor beschermde toneelstukken, musicals, opera's en symfonische werken en dit tot 70 jaar na de dood van de auteur of componist. Ook indien je muziek gebruikt in een productie met dans of toneel, dien je voor het gebruik van die muziek auteursrechten te betalen. ALMO helpt je graag om de auteursrechten in orde te brengen en we geven het nodige advies om je productie op dat vlak alvast probleemloos te laten verlopen. Hieronder vind je de nodige basisinformatie.

1. Toelating tot opvoering

Wanneer je beslist hebt welk stuk je met je gezelschap op de planken zal zetten, is het tijd om eerst en vooral de toelating tot opvoering aan te vragen. Sommige stukken zijn geblokkeerd omdat de opvoeringsrechten voor een bepaalde periode exclusief aan een professionele producent verleend werden. Reken voor buitenlandse werken 6 à 8 weken eer je toelating zal ontvangen!

2. Aangifte van je opvoeringen

Om de inning van auteursrechten vlot te laten verlopen, moet je het aantal voorstellingen aangeven. Voor een toneelstuk uit het ALMO-repertoire kan je eenvoudig een aangifte doen via het formulier  van OPENDOEK of via de handige E-licensing tool van Sabam. Neem zeker contact met ons op indien het gaat om buitenlandse werken, want hier gelden speciale tarieven voor de auteursrechten. 

3. Aankoop brochures

Wanneer je toelating tot opvoering hebt ontvangen, kan je de tekstbrochures bestellen. Voor auteurs die aangesloten zijn bij Sabam of ALMO ben je veprlicht om bij ons het minimumaantal toneelteksten aan te kopen. Dit kan eenvoudig via ons bestelformulier.

4. Auteursrechten betalen

De factuur voor de auteursrechten betaal je meestal na de voorstellingen, hoewel steeds meer buitenlandse agenten al auteursrechten willen innen vòòr de opvoeringen. Wanneer je vòòr de opvoeringen moet betalen, spreken we van een forfaitaire inning waarbij je een vast bedrag zal moeten betalen. Wanneer je na de voorstellingen moet betalen wordt het bedrag gebaseerd op de recettes.

Laat je niet verrassen!

Ja, soms is het even slikken wanneer je de tarieven van auteursrecht voor bepaalde toneelwerken te zien krijgt. Zeker bij buitenlandse (Angelsaksische) auteurs kunnen de bedragen soms behoorlijk oplopen. Hou daar rekening mee en laat je niet verrassen. Wij kunnen telkens een schatting geven van de tarieven zodat je die van meet af aan kan incalculeren in je kosten. Voor buitenlandse werken betaal je trouwens zowel auteursrechten voor het oorspronkelijke werk als voor de vertaling! 

Meer informatie?

Waarom ben je eigenlijk verplicht om auteursrechten te betalen? Wat zijn de consequenties als je het niet doet? Meer informatie vind je in deze tutorial. Nog enkele handige pagina's over auteursrecht:

OPENDOEK

Cultuurloket

Socius

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x